Att möta behovet av fysioterapi

Att säkerställa tillgången till kompetenta fysioterapeuter är avgörande för att kunna erbjuda effektiv vård och rehabilitering. Inom vården och andra verksamheter där fysioterapi efterfrågas kan bemanning vara ett sätt att tillfälligt täcka upp behoven och säkerställa kontinuitet i verksamheten. Genom…